/ Hizmetler   / YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİNDE İŞLETME SORUMLULUĞU

YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİNDE İŞLETME SORUMLULUĞU


YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİNDE İŞLETME SORUMLULUĞU

Yüksek Gerilim Tesisi bulunan İşletmelerde; gerek Risk Analizlerinde, gerekse denetlemelerde İşyeri Tespit ve Önerilerinde bu hususların İşverene veya Vekiline hatırlatılması/önerilmesinin hem İşletmenin Yüksek Gerilim tehlike ve risklerini azaltacak hem de istenmeyen olası kazalarda İş Güvenlik Uzmanının/Şirketinin sorumluluğunu azaltacağı, Yüksek Gerilim Elektrik Enerjisi Satışına İlişkin Perakende Satış Sözleşmesi ile Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinin 60. Maddesi Hükmünün Uygulanması ile zorunlu hale gelen bu denetleme MESS Mühendislik firması tarafından hizmeti verilmektedir.